DTcms

特殊工件

 

            此工件本体带橡胶,客户要求必须保证橡胶本体的性能不被破坏,且内环不能上膜。

            针对此要求,我司结合油漆性能标准,使用低温烘烤手段保证了橡胶部分性能不受影响,并采取对漆膜进一步固化的技术达到了客户的要求。

图文类别

推荐图文